Produkter

Lysstøperi

Lysstøperi - Odalslys. På Nipro produserer og selger vi nå flere typer levende lys. I dag produseres pyramidelys, kulelys, kubbelys, logolys m.m. Lysene produseres i forskjellig størrelser og farger.
Les mer om lysstøperiet

Hjelpemiddellager

Lokalt hjelpemiddellager. AS Nipro Nord-Odal drifter kommunens lokale hjelpemiddellager. Vi henter, bringer, reparerer og vedlikeholder kommunens hjelpemidler. Åpningstid hverdager: 07.00 - 15.00
Les mer om hjelpemiddellageret


Trykkeri

Vårt trykkeri er et naturlig sted å henvende seg når du trenger: Trykksakproduksjon og firmatrykksaker: Visittkort, ordresedler, konvolutter, brosjyrer, etc. Kurs- og konferansemateriell etc.
Les mer om trykkeriet

Vaskeri

Vårt vaskeri tar imot vask fra både privatpersoner og bedrifter. Les mer og last ned prisliste.
Les mer om vaskerie

Utegruppe

Vår utegruppe kan ta mindre vaktmesteroppdrag på forespørsel som rydding, gressklipping, snørydding, strøing og levering av avfall til GIR's avfallsdeponi på Sandskogen.
Les mer om utegruppa

Pakke og montering

Pakke og montering. Vi utfører manuell sortering, veiing, telling, pakking, merking, emballering og utsendelse av reklamemateriell etc. Pakking i konvolutter, DM'er, adressering, frankering, sortering.
Les mer om pakke og montering