Hvem er vi

AS Nipro Nord-Odal er en vekstbedrift som ligger sentralt plassert på Sagstua i Nord-Odal. AS Nipro Nord-Odal ble stiftet i januar 1987. Det hele startet på Granerud industri område, lokalene ble fort for små, dermed flyttet virksomheten inn i nye romslige lokaler hvor vi fortsatt holder til. Vi er 30 ansatte med det felles mål å gjøre våre kunder tilfreds. Bedriften driver både produksjon og tjenesteytende virksomhet.
AS Nipro Nord-Odal er et heleid frittstående aksjeselskap hvor Nord-Odal kommune er ene aksjonær. Bedriftens primæroppgave er å bidra til å dekke det lokale behov for attføring og varig tilrettelagte arbeidsplasser. Arbeidet er tilrettelagt slik at den enkelte skal kunne få en god personlig utvikling i forhold til sine forutsetninger.

VIRKSOMHETSOMRÅDE

AS Nipro Nord-Odal satser på trykkeri, vaskeri, pakking, montering, butikk, samt tjenesteytende virksomhet. Bedriften baserer seg på manuell virksomhet, dermed kan bedriften ta både små og større serier. Videre vil vårt nye vaskeri være et viktig satsningsområde fremover.

BEDRIFTENS STYRKE

Pålitelighet, kvalitet, leveringsdyktighet, fleksibilitet og pris.
AS Nipro Nord-Odal leverer en rekke varer og tjenester:

Butikk: Salg og utstilling av egenproduserte varer.
Lysstøperi: Vi produserer håndlagde lys for salg fra egen butikk og til andre samarbeidspartnere.
Trykkeri: Nipro trykkeri leverer det meste innen digitaltrykk og grafisk design.
Vaskeri: Vårt vaskeri ble etablert i april 2015. Vi utfører vask for både private og bedrifter. 
Pakkeavdelingen: Her utføres pakking, merking og utsendelse av varer og reklamemateriell. 
Hjelpemiddellager: Kommunens hjelpemiddellager ligger hos oss. Vi henter og bringer. 

Vi kan hjelpe deg med mer en du tror!
Ønsker dere mer informasjon, vennligst ta kontakt på tlf. 62 97 10 15 eller på
e-post: post@nipronord.no